Ærø Grøn Ø - den "energiske" tur

Ærø har gennem de seneste tre årtier opbygget en energiforsyning baseret på vedvarende energikilder som sol, vind, halm og træ. Vi viser gerne rundt på øens forskellige energianlæg og fortæller om øens energihistorie og fremtidige planer.

Marstal Fjernvarme med over 33.000 m2 solfangere, der leverer varme til Marstal by.

Besøg Ærøskøbing Fjernvarmeanlæg, kombineret VE-anlæg på sol, halm og træpiller, som leverer varme til Ærøskøbing, produceret på 100 % vedvarende energi.

Vindmøllerne på Rise Mark og Vejsnæs. Oplev vingesuset fra de seks store vindmøller, som årligt producerer omkring 40 mio. kWh og dækker mere end øens samlede elforbrug.

el faergen ellen
El-færgen "Ellen"

I stedet for tre store diesel-færger satses i fremtiden på mindre eldrevne færger med ren batteridrift. El-færgen bliver færdiggjort på Søby Værft, og er finansieret af EU og Ærø Kommune.